נהג לא מורשה

בלתי מורשה

" לא ינהג אדם רכב מנועי אלא אם הוא בעל רישיון נהיגה תקף לרכב מאותו סוג, שניתן על פי פקודה זו, ולא ינהג אדם אלא בהתאם לתנאי הרישיון זולת אם פוטר מחובת רישיון נהיגה ובמידה שפוטר.." (סעיף 10(א) לפקודת התעבורה)

נהיגה ללא רישיון נהיגה היא אחת מעבירות התעבורה השכיחות והנפוצות, בעיני בית המשפט עבירה זו נתפסת כזלזול בשלטון החוק ובחיי אדם .

ישנם מצבים שונים הנחשבים לנהיגה ללא רישיון:

נהיגה ללא רשיון נהיגה-

בהתאם לסעיף 10(א) לעיל, אדם שאינו בעל רשיון נהיגה מסכן את הנהגים האחרים והמשתמשים בדרך. הרי נהג זה אינו יודע כלל לנהוג, מדובר בדר"כ בנהגים צעירים שאינם מודעים לחומרת המעשה.

רשיון נהיגה שלא חודש-

בתי משפט לתעבורה מייחסים חשיבות עם רישיון תקף, אך יחד עם זאת במרבית המקרים כאשר אדם נתפס נוהג ללא רשיון נהיגה שחודש, אי חידוש הרשיון לרוב נובע מאי תשלום קנסות ו/או קשיים כלכליים. שאלת המסוכנות עולה במקרה זה, האם אדם שלא חידש את רשיונו בשל הנסיבות שלעיל מסכן את המשתמשים בדרך? כאשר לנהג זה היה רשיון בעבר אין מדובר בנהג המסכן את הציבור ומדובר במניעה כלכלית לחידוש רשיונו. נהג אשר "תיקן את הפגם" וחידש את רשיונו טרם העמדתו לדין צפוי להקלה משמעותית בעונש וניתן לראות כי הנסיבות הן טכניות בלבד.

נהג שהתיר לאחר לנהוג ברכבו בידיעה שאינו מורשה לנהוג-

מדובר בעבירה חמורה ביותר, כאשר אדם מודע לכך שנותן את רכבו לנהג בלי רישיון ובכך מסכן את עצמו ואת משתמשי הדרך.

נהג חייב לבדוק את רישיונו של נהג אחר המתיר לו לנהוג ברכב. במידה ולא נעשתה בדיקה כאמור, ניתן להטיל פסילה של 3 חודשים מינימום על הנהג שהתיר לאחר לנהוג.

מה המשמעות של פסילת רשיון כאשר לאדם אין רשיון?

משמעות הדבר כי אותו נהג יהיה מנוע מללמוד נהיגה בתקופת הפסילה שבית המשפט בחר להשית עליו במידה ועדיין לא תיקן הנהג את הפגם והוציא רישיון נהיגה.