דוחות תנועה

התיישנות בעבירות תעבורה

כאשר חלה התיישנות על עבירה שבוצעה, לא ניתן לנקוט בהליכים משפטיים כנגד מבצע העבירה, על אף שקיימת עילה להגשת תביעה. חוק התיישנות נועד להגן על זכויות האדם ולמנוע מצבים בהם נאשם עלול לעמוד לדין פלילי שנים לאחר ביצוע העבירה.

סוגים של התיישנות-

מקובל להבדיל בין שני סוגי התיישנות:

  1. התיישנות מהותית- הכוונה כי עילת התביעה עפ"י הוראת דין מפורשת אינה ניתנת עוד לתביעה, לביצוע או אכיפה בכל דרך.
  2. התיישנות דיונית- עילת התביעה העומדת לתובע קיימת, אך קיים מחסום דיוני על פיו ביהמ"ש לא ייזקק לתביעה בשל התיישנותה.

סעיפים 9 ו-10 לחוק הסדר הדין הפלילי מעגנים את משכי ההתיישנות לגבי עבירות או עונשים לסוגיהם:

אין להעמיד אדם לדין בגין עבירה שחלף זמן ממועד ביצועה

בהתאם לחוק זה, לא יוגש כתב אישום בחלוף שנה ממועד ביצוע עבירת תעבורה אלא אם בעל הרכב הוכיח, כי לא חלה עליו האחריות ואז ניתן להמציא הזמנה למשפט או תשלום קנס לנהג תוך שנתיים מביצוע העבירה.

סוגי עבירות תעבורה והתיישנות-

  1. "חטא"– המדובר בעבירות קלות, עונש כספי בלבד, עונשם עד 3 חודשי מאסר. התיישנות בגין עבירות קלות אלו חלה בחלוף שנה מביצוען.
  2. "עוון"– בעבירות מסוג זה הענישה נעה בין 3 חודשים ועד 3 שנות מאסר. התיישנות בגין עבירות אלו עד כ-5 שנים .
  3. "פשע"– בעבירות מסוג זה הענישה מעל 3 שנות מאסר. התיישנות חל לאחר 10 שנים.

תקופת ההתיישנות בעבירות תנועה מסוג "קנס" חלה בחלוף שנה מיום ביצוען ככתוב לעיל. במידה ומדובר בדו"ח שניתן בגין ביצוע עבירת תנועה ובעל הרכב יוכיח בתצהיר שלא עבר את העבירה, תקופת ההתיישנות תוכפל לשנתיים במידה ועבירה צולמה במצלמת מהירות והקנס נשלח על סמך הצילום, עבירה זו תתיישן לאחר 4 חודשים בלבד. במידה ומבצע העבירה אינו בעל הרכב, תקופת ההתיישנות תוארך לשנה.

סיבות שונות עומדות מאחוריי התיישנות העבירה, הרצון לגרום לרשויות לנהוג ביעילות ותוך זמן סביר והרצון כי זכרון העדים לאירוע יהיה טרי וכי חומר הראיות יהיה נגיש ולא ימשכו ההליכים מעבר לפרק זמן סביר.

על כן, על הרשויות להודיע לאזרח על ביצוע העבירה תוך שנה מיום ביצוע העבירה.

דרכי הודעה לנאשם-

  1. מסירה לידו- במידה ולא נמצא במקום מגוריו או במקום עבודתו ניתן למסור לבן משפחה בגיר מעל גיל 18.
  2. דואר רשום- עפ"י כתובתו של הנאשם בצירוף אישור מסירה אשר משמש ראיה בבית המשפט וניתן לראות את תאריך ההמצאה וחתימת המקבל.

כל שנדרש הוא משלוח הודעה בדואר רשום ואז נטל ההוכחה עובר ישירות לנאשם להוכיח כי לא הודיעו לו.

 

עילת ההתיישנות יכולה לעזור פעמים רבות בביטול קנסות הניתנים בעבירות תעבורה. במידה ולא התקבל לידיכם הקנס תוך שנה מיום ביצוע העבירה, ניתן לפנות לגוף התובע ולבקש להציג את אישור המשלוח בדואר רשום, ובמידה ועומד בהתיישנות ובחוקים האמורים לעיל לא יהיה ניתן לגבות הדו"ח והוא יתבטל.