נהג חדש

נהגים חדשים הם אותם נהגים שוותק הרישיון שלהם הוא שנתיים בלבד. לאותם נהגים יש חוסר במיומנות יומיומית בכביש, ולעיתים שמדובר בנהגים צעירים חשיבתם מתאפיינת לעיתים בפזיזות.

לכן על נהגים חדשים חלים הוראות מיוחדות , נהג שהורשע באחת מהעבירות המנויות בתוספת השלישית לפקודת התעבורה: עבירת מהירות, עבירות נהיגה תחת השפעת שכרות,  עבירה של אור אדום, תאונת דרכים עם חבלות של ממש וכיוצ"ב, המשותף לעבירות אלו שכולן נחשבות עבירות חמורות שיש בהן סכנה של ממש.

כאשר אותו נהג מבצע עבירה במסגרת היותו נהג חדש , רישיונו  לא יחודש אלא אם יבצע מבחן תיאוריה (מבחן עיוני). כאשר אותו נהג נפסל ליותר מ – 3 חודשים מלנהוג יצטרך לעשות תיאוריה וטסט (מבחן עיוני ומעשי).

החוק לא הסתפק בהתייחסות לעבירות ספציפיות בלבד, אלא יצר תוכנית ליווי לנהג החדש שמהווה מעין פיקוח ראשוני על אותו נהג. הדרישה של חובת הליווי שהמלווה יהיה בעל וותק נהיגה של 5 שנים במידה ומלאו לו מעל 24 שנים, או שיהיה בעל וותק נהיגה של 3 שנים ומלאו לו 30 שנה. ובכל מקרה שסוג הרישיון שיש למלווה יהיה זהה לסוג הרישיון שיש לנהג החדש.

נהג חדש שלא מלאו לו 21 לא יוכל להסיע מעל שני נוסעים, אלא אם יושב לידו מלווה.

משרדנו מתמחה בטיפול בנהגים חדשים, יש לזכור שהפנייה למשרדנו חייבת לעשות בראשית הדרך. כלומר, אם אותו נהג חדש ביצע עבירה מסוימת, יש לפנות אלינו באופן מיידי, ולא עם ביצוע תשלום הדו"ח או לאחר הרשעה בעניינו של אותו נהג.

לנהגים חדשים יש התייחסות מיוחדת גם בכל הנוגע לעבירות השכרות, מדובר בעבירה חמורה ומסוכנת שלה יכולות להיות השלכות הרות גורל בכביש.

משום כך, המחוקק קבע לנהגים חדשים, כי הכמות הנימדדת המותרת על פי חוק הינה 50 מק"ג אלכוהול לליטר אויר במכשיר הינשוף.

התייחסות זו לנהגים חדשים עלתה לאור העובדה כי נהגים חדשים שברובם צעירים התנהגותם לעיתים מתאפיינת בפזיזות וחשיבה מצומצמת יותר באשר להשלכות המעשיות  חשוב מאוד לפנות לעורך דין המבין בתחום על מנת למזער את הנזקים שיכולים להעלות כתוצאה מביצוע עבירות של נהגים חדשים.