המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים הינו הרופא המוסמך במדינת ישראל בכל הנוגע לרשיונות נהיגה. (עפ"י צו שר הבריאות, שנת 1980, ומכוח תקנות התעבורה 193-195 ג').

המכון הרפואי ממקום ברחוב מנחם בגין 116 בתל-אביב, ההתנהלות מולו הינה מסורבלת מאוד.

משרד עו"ד מיכל סיני מלווה את הנהגים המתקשים בהתנהלות מול המכון הרפואי.

ישנם מספר מקרים בהם נהגם מופנים לביצוע בדיקות במכון הרפואי:

  1. אדם הצובר לחובתו נקודות רבות (ס' 549(ד))
  2. אדם הנתפס בהחזקת סמים או נהג תחת השפעת סמים או נוהג בשיכרות
  3. אדם מבוגר מעל גיל 60 (ס' 196(א))
  4. אדם שכשרותו הגופנית מוטלת בספק (ס' 51 לתקנות התעבורה)

"רשות הרישוי רשאית, בהחלטה מנומקת, לפסול אדם המחזיק ברשיון נהיגה, לצמיתות, לתקופה מסוימת, או עד למילוי תנאים שיקבעו בהחלטה.." (ס' 51 לתקנות התעבורה)

ניתן לראות בסעיף זה כי רשות הרישוי יכולה לפסול אדם מלהחזיק ברשיון נהיגה עפ"י הסיבות המפורטות לעיל. המכון הרפואי רואה בכך כ"כושר נהיגה לקוי ואי התאמה אישיותית". בסמכות משרד הרישוי לפסול נהגים אשר מהווים סכנה לעוברי הדרך ומתנהגים בפרעות בכביש.

בין היתר בוחן המכון הרפואי את הדברים הבאים:

  1. רישום עבירות פליליות הרשומות על הנהג.
  2. מחלות ובעיות רפואיות.
  3. בדיקת יכולות פיזיות בכדי לבצע את פעולת הנהיגה כשורה.
  4. היבטים פסיכיאטריים כגון: אישפוזים, בדיקות התנהגות וכו'..

מאחר והמכון הרפואי מטפל בכל-כך הרבה תיקים, יש לקחת בחשבון כי הליך זה נמשך זמן רב. הזמן שיכול לעבור עד שהנהג אכן יוזמן לביצוע בדיקות ומבחנים דרושים יכול לעבור בין חודש ל-3 חודשים. במידה ולאחר ביצוע הבדיקות האמורות הנהג מעוניין לקבל את החומר הרפואי שנאסף בעניינו, ניתן להגיש בקשה מסודרת ומפורטת ולצרף אליה הצהרה על ויתור סודיות רפואית. במידה ולא יידרש החומר, תועבר למשרד הרישוי המלצה כללית בעניינו של הנהג, כאשר המטרה העיקרית הינה הגנה על המידע האישי של אדם זה.  

ניתן לערער על החלטת רשות הרישוי בעניין פסילת הרשיון עפ"י סעיף 55א' לפקודת התעבורה תוך 30 יום. ועדת הערר רשאית לאשר את החלטת הרופא המוסמך או לשנות או לבטל ולהורות על בדיקה מחודשת של המבקש.

אם קבעה ועדת הערר מועד לבדיקה מחודשת, לא תיערך למבקש כל בדיקה לפני המועד שנקבע ע"י הועדה.

ניתן להגיע לערעור בפני הוועדה עם עו"ד.