מהירות מופרזת

משטרת ישראל משתמשת  במכשירי אכיפה ומדידה, על מנת לפקח על תאונות בדרכים ולהוריד את רמת תאונות הדרכים בכביש.

ישנם מספר מכשירים בהם המשטרה נעזרת על מנת לייצר אכיפה והרתעה בנושא המהירות: מכשיר המכונה ממל"ז  מד לייזר, מכשיר דבורה , ומצלמות א'3 שהיום השימוש בהן פחת. בעזרת מכשירים אלו מודדת המשטרה רכבים שונים הנוהגים מעל המהירות המותרת, על פי זאת נמסרים לנהגים דוחות תנועה מסוג הזמנה לדין או מסוג הזמנה למשפט, אליהם מתווספים נקודות, קנס, ולעיתים שמדובר בהזמנה לדין פסילת רישיון הנהיגה בפועל.

ממל"ז

ממל"ז זהו מכשיר  שמודד מהירות על ידי פולסים של אור אינפרא אדום. אותו שוטר עומד בצד הדרך ומודד רכבים נעים לכיוונו על ידי כיוון אקדח הלייזר אל נקודת המטרה, אל לוחית הרישוי. אותו שוטר שלוזר את הרכב הנמדד חייב לעמוד בהנחיות משטרתיות בכדי שהמדידה תהיה תקינה ותשמש כראיה משפטית מדעית אמינה בבית משפט.

בין יתר ההנחיות, אותו שוטר חייב לוודא כי בעת המדידה אין שום עצם המפריע בין האקדח המודד לבין הרכב הנמדד, וכן לשמור על עקרון האכיפה, לפיו יש לשמור על רווח  של 300 מטר ולא יותר בין האקדח המודד לבין רכב המטרה.

בנוסף, כל מפעיל צריך לוודא כי בוצעה בדיקת תקינות של המכשיר וכיולו בתחילת המשמרת ובסיומה. כמובן שבנושא זה הנחיות רבות, ולכן קיימת חשיבות רבה לטיפול בתיק על ידי עורך דין המתמחה בתעבורה.

משרדנו מתמחה בטיפול בעבירות מסוג זה, בחינת כלל הראיות בתיק ושמירה על ההנחיות המשטרתיות כפי הנדרש, ככל שלא נשמרו ההנחיות המשטרתיות, וקיימות בעייתיות ראייתיות בתיק, כך ייטה התיק לעונש קל, ללא פסילת רישיון ואף לעיתים המרתם הנקודות לכדי אפס.

מכשיר הדבורה

זהו מכשיר שנמצא בתוך ניידת המשטרה ולו שתי אנטנות זעירות ומודד את הרכב הנמדד לפי עקרון דופלר. בניגוד למכשיר הממל"ז שמודד רכבים הנעים ממולו על ידי מכשיר לייזר העומד באופן יציב, מכשיר הדבורה מודד עד למרחק של 1200 מטר מניידת המשטרה והלאה, כאשר רכב המשטרה בתנועה מתקדמת או מתרחקת (כלומר עם כיוון נסיעת הרכב הנמדד או בניגוד אליו). המדידה יכולה להתבצע גם כאשר הרכב במצד סטטי. כמו בכל מכשיר יש לבחון את תקינותם, כיולם, וכן את קיומן של ההנחיות המשטרתיות המתחייבות מכל מדידה.

משרדנו מתמחה בעבירות מסוג זה ובוחן כל תיק לעומקו וקיומן או אי קיומן של הוראות המתחייבות מכל מדידה ומדידה. בעזרת כך, משרדנו מצליח להגיע לתוצאות המיטביות ביותר בכל תיק.

מצלמות א'3

מצלמות אלו הוצבו לראשונה בשנת 2012 ונבנו במיוחד עפ"י בקשת משטרת ישראל למערכות אכיפה מאוישות ובלתי מאוישות. למעשה מדובר במצלמה שיודעת לאכוף עבירות תנועה מסוג מהירות ומסוג מעבר ברמזור אדום  מטרותיה העיקריות של מערכת מצלמות א'3 הם שינוי תרבות הנהיגה בארצנו, צמצום מספר תאונות הדרכים וההרוגים וכן הרתעה מביצוע עבירות ובלימת בריונות בכבישים. נושא זה סבוך ומורכב ואף נמצא לאחרונה רבות בכותרות, בדיונים שהתקיימו בבתי המשפט השונים דנו בנושא אמינותן של המצלמות, טענת המשטרה בנושא זה התבססה על ניסוי שנערך בהולנד (ארץ ייצור המצלמות), אך אפילו צוות משטרתי שנשלח לבדוק עניין זה לא הצליח להביא ראיות לכך שניסוי אמינות זה אכן נערך בארץ.

המיקומים השונים בהם מפוזרות המצלמות נקבעו לאחר איסוף של נתוני תאונות הדרכים מסיבה של מהירות מופרזת או סטייה מנתיב בשל מהירות מופרזת. באתרים של משטרת ישראל והמשרד לביטחון פנים מפורסם היכן פרוסות מצלמות אלה.

מאחר ועניין מצלמות א'3 נמצא בבדיקות אמינות זמן רב, התבקשה המשטרה ע"י הפרקליטות להקפיא את כל דוחות המהירות שהתקבלו ע"י מצלמות אלו. למעשה במצב זה נהגים רבים אינם יודעים האם הדו"ח שנשלח אליהם צולם ע"י אחת ממצלמות א'3, ואם כן מה עליהם לעשות?,

למעשה אדם ששילם את דו"ח התנועה כאילו הודה בביצוע העבירה האמורה, בנוסף, אדם שקיבל דו"ח ועבר זמן של 90 ימים להישפט, איבד את זכותו האוטומטית הקיימת בחוק לקבל את יומו בבית המשפט, יצויין כי ההרשעה נרשמת לאותו נהג גם אם לו שילם את הדו"ח וחלפו 90 ימים.

משרד עורך דין מיכל סיני מתמחה גם בהוצאת הנהג ממצבים אלו, בהגשות בקשה להישפט גם במידה וחלף המועד וגם במידה והדו"ח שולם. התמחות בתחום מקנה ללקוח יתרון משמעותי בהבנת ההליכים וטיפולם.

פנו למשרדנו לקבלת ייעוץ ראשוני בתחום התעבורה ובעבירות אלו ללא עלות.