משרד רישוי

שיטת הניקוד של משרד הרישוי

"שר התחבורה, בהסכמת שר המשפטים, ראשי לקבוע בתקנות שיטה לרישום נקודות על עבירות תעבורה שבהן הורשע בעל רישיון נהיגה (להלן- שיטת הניקוד) , ולקבוע את סוג העבירות ומספר הנקודות שיירשמו לחובתו של בעל הרישיון על עבירה שבה הורשע.." (ס' 69 א'(א)).

שיטת הניקוד המצוינת לעיל הינה המצאה ישראלית אשר נועדה להרתיע ולפקח על נהגים שמבצעים עבירות רבות.

במידה ונתפסתם ע"י שוטר וקיבלתם קנס כספי בצירוף הזמנה לביהמ"ש זה לא הכל, בנוסף להליכים המשפטיים המדינה נוקטת באמצעים מנהליים נוספים, שלילת רישיון וכפייה של ביצוע אמצעי תיקון שיקטינו את העבירות המבוצעות על-ידם.

עפ"י שיטת הניקוד, אין עניין בנהג אשר מבצע עבירת תנועה חד פעמית או לעיתים רחוקות, שיטה זו מתרכזת בהגברת אכיפה וטיפול בנהגים עם עבירות תנועה תכופות וחוזרות.

הניקוד במספר עבירות נפוצות:

  1. נהיגה ללא רישיון- 8 נקודות
  2. נהיגה תחת השפעת אלכוהול ותחת השפעת סמים- 10 נקודות
  3. נהיגה ברמזור אדום- 10 נקודות
  4. שימוש בנייד בזמן הרכב נע- 4 נקודות

(את טבלת הנקודות המלאה ניתן לראות באתר של משרד התחבורה)

צבירת נקודות בגין עבירות תנועה אשר נהג ביצע תקפות למשך שנתיים (בהנחה שיש לאותו נהג עד 24 נקודות), מעל 24 נקודות תוקפן יעמוד למשך ארבע שנים, לאחר תקופה זו רישומן יתאפס, (בהנחה שאותו נהג ביצע את כלל חובותיו מול משרד הרישוי, כך למשל, ביצוע קורסים). במידה וצבר הנהג פחות מ-12 נקודות, נקודות אלו יתאפסו יימחקו באופן אוטומטי.

אמצעי התיקון הקבועים לצורך מחיקת נקודות הם:

  1. קורס בנהיגה נכונה בסיסי ובסיום מבחן- במידה וצבר בין 12 ל-22 נקודות.
  2. קורס בנהיגה ייעודי ובסיום מבחן- במידה וצבר בין 24 ל-35 נקודות.
  3. פסילת רישיון נהיגה למשך 3 חודשים, וביצוע מבחן עיוני (תיאוריה) – במידה וצבר 36 נקודות ומעלה.
  4. פסילה מלהחזיק רישיון לתקופה או עד מילוי תנאים שקבעה רשות הרישוי- במידה וצבר 36 נקודות ומעלה בפעם השנייה במשך 6 שנים.
  5. בדיקות רפואיות במכון הרפואי- במידה וצבר למעלה מ-72  נקודות. בנוסף לבדיקות יצטרך לעבור טסט ותאוריה שוב.

התליית רישיון הנהיגה-

התלייה הינה כלי שמאפשר לאכוף ולכפות על נהגים שמסרבים לבצע את הנדרש עפ"י החלטות של משרד הרישוי.

כאשר נהג מקבל הודעה ממשרד הרישוי על ביצוע אמצעי תיקון (המפורטים לעיל) וחלפו 6 חודשים אך הנהג לא ביצע אותם, רשאי משרד הרישוי להתלות את רישיונו. על הנהג להפקיד רישיונו תוך 7 ימים מקבלת ההודעה ורישיונו יחודש רק לאחר ביצוע אמצעי התיקון שהוטל עליו.

כאשר התקבלה החלטה לגבי פסילת רישיונו של הנהג, עומדת בפניו  האפשרות להשפיע. הנהג יכול לפנות למשרד הרישוי תוך 30 יום ולבקש לקבוע מועד לשמיעת טענותיו. לאחר שמיעת טענותיו של הנהג תינתן החלטה ע"י משרד הרישוי, במידה והוחלט שמדובר בתיקון מסוג פסילה, תודיע לנהג על מועד תחילת הפסילה.

עפ"י הסטטיסטיקות של משטרת ישראל נרשמים בארץ 1.5 מיליון דוחות תנועה בשנה וזה ל-3 מיליון נהגים. כלומר שכל נהג ישראלי יקבל דו"ח אחת לשנתיים, ומאחר וכל שנתיים הנקודות נמחקות אזי שנהגים טובים אינם ניזוקים משיטה זו. אך לעומתם נהגים שעוברים עבירות תנועה רבות עלולים להיפגע רבות משיטה זו.