עורך דין לענייני תעבורה תל אביב

עורך דין לענייני תעבורה מייצג נאשמים כאשר אלו עוברים על חוקי התנועה. במקרים מעין אלו אותו שוטר מוסר לנאשם דו"ח. דוח זה יכול שיהיה מסוג של הזמנה לדין ויכול שיהיה מסוג של ברירת משפט, כלומר קנס.

עורך דין לענייני תעבורה עוסק בנישה ייחודית זו, וחשוב כי אותו עורך דין יבין ויעסוק בנישה מסוימת זה, מאחר ולענישה יכול שיהיו השלכות רבות.

בתי המשפט לתעבורה ממוקמים בערים שונות בארץ והמשפט כולו נערך על פי הוראות הסדר הדין הפלילי.
יש להבין כי הרישום בתיק בגין עבירה שבוצעה הינו רישום תעבורתי בלבד, ואיננו רישום פלילי, אך אותם הוראות על פי הם מתנהל המשפט כנגד הנאשם, הינו על פי סדר דין פלילי.
עורך דין לענייני תעבורה המייצג נאשם, נקרא סנגור והתיק ברוב הפעמים מתנהל מול התביעה המשטרתית (בתאונות קטלניות בעבירה של גרם מוות ברשלנות, מתנהל התיק מול הפרקליטות).

כמו כן, עורך דין תעבורה מייצג גם בבית דין צבאי כאשר בוצעה עבירת מסוימת במסגרת שירותו הצבאי של אותו נאשם. למשרדנו אישור מיוחד וייחודי לייצג בעבירות מסוג זה.
כמו כן, כאשר מדובר בעבירות שביצעו קטינים, ידון אותו תיק בבית המשפט לנוער, כך אותו עורך דין לתעבורה חייב להכיר את המטריה המדוברת. ישנם 2 עבירות תעבורה בלבד שנדונות בבית משפט לנוער בהיותו של הנאשם קטין: עבירה של בלתי מורשה, ועבירת השכרות.

ככלל דיני התעבורה מתנהלים על פי פקודת התעבורה ותקנות התעבורה. על פיהן כל דוח שמתקבל נמסר בהתאם להוראות אלו. לכל דו"ח מסוג קנס יש זמן של 90 יום לבקש להישפט. לאחר שחלפו 90 יום מוגשת לבית המשפט בקשה להארכת מועד להישפט.
עורך דין לענייני תעבורה לו הידע המקצועי להגיש בקשות מסוג זה ולטפל בנושא זה ובענישה לצד אותו דוח, משרדנו מתמחה בטיפול בעבירות מסוג זה, המרת נקודות לכדי אפס, ומחיקת הרשעות במידת האפשר.

כמו כן, משרדנו מתעסק בתיקים מורכבים מסוג הזמנה לדין, שלצידן עונשים שונים, כגון: פסילת רישיון הנהיגה, פסילה על תנאי, קנסות, נקודות, עבודות שירות, שירות לטובת הציבור וכיוצ"ב.

משרדנו מבין ומעמיק במטריה כך שבכל תיק ותיק אנו נלחמים ועושים את הטוב ביותר עבור לקוחותינו על מנת שרמת הענישה תהיה הפחותה ביותר, בין אם בניהול הוכחות ובין בהגעה להסדרים טובים המתאימים ללקוח.